Akce je realizována díky finanční podpoře statutárního města Ostrava a městského obvodu
Moravské Ostravy a Přívozu ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava,
příspvkovou organizací.


ckv-ostrava

MASOPUST OSTRAVA 2020 aneb Dvanáctero v pohádkách

 V úterý 25. února se na Masarykově náměstí a přilehlých ulicích uskuteční již XII. ročník Masopustu Ostrava. Hlavním pořadatelem je od jeho počátku Ostravské muzeum a spolupracujícími institucemi městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava. Vedle tradičních obyčejů a obřadů z Ostravy a okolí a maškarního průvodu volí každý rok pořadatelé jisté téma, které akci zpestřuje, prostupuje celým jejím programem a má bližší či vzdálenější souvislost s podstatou masopustních obyčejů. Tentokrát si organizátoři zvolili pohádkové téma, a to doslova. Podtitul akce zní Dvanáctero v pohádkách. Ústřední pohádkou, kterou uvidíte ve svérázném podání ostravských ochotníků podle scénáře a režie Ladislava Vrchovského ve třech po sobě následujících částech, je pohádka O dvanácti měsíčkách podle literární předlohy Boženy Němcové. Podstatou masopustních obyčejů je především prosba za dobrou a hojnou úrodu na poli, harmonii v přírodě, dobré zdraví, štěstí, zkrátka prosba o zajištění základních potřeb, nutných k přežití, zajištění neustálého koloběhu života na Zemi. Každý kalendářní měsíc přináší této opakující se obrodě vše potřebné.

Samotné oslavy konce masopustu začínají na Masarykově náměstí v 11 h, kdy se otevřou stánky s domácí zabijačkou a dalšími pochutinami a lahodnými nápoji. Program bude zahájen na podiu uprostřed náměstí v 15 hodin a potrvá přibližně do 19 hodin. Včetně uvedeného divadelního představení uslyšíte například melodie z filmových pohádek, tance v podání folklorních souborů a mnoho dalších zajímavých vystoupení. Součástí programu je slavnostní předání masopustního práva z rukou starostky městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu, po němž bude následovat maškarní průvod účinkujících a veřejnosti centrem Moravské Ostravy. Po jeho skončení si všichni naposledy zatančí na náměstí a společně symbolicky „zabijí kozla“ a „pochovají basu“. Těmito akty se přítomní rozloučí nejen s ostravským masopustem, ale celým masopustním obdobím.

Podrobnější informace najdete v přiloženém plakátu, jehož součástí je i trasa maškarního průvodu.

Přijďte se s námi pobavit, zatančit, zazpívat si, s maskou i bez ní!

Markéta Palowská, Ostravské muzeum