Partneři

Akce je realizována díky finanční podpoře statutárního města Ostrava a městského obvodu
Moravské Ostravy a Pířvozu ve spolupráci s Centrem kultury a vzdělávání Moravská Ostrava,
příspvkovou organizací.